Chính sách bảo mật thông tin tại Vệ sinh Cô Liên Đà Lạt

Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ Vệ sinh Cô Liên Đà Lạt, chịu trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng, quý đối tác, không tiết lộ các giao dịch ra ngoài nếu không có sự đồng ý của khách hàng bằng tin nhắn, văn bản khác.