Quy trình làm việc

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Bước 2: Khảo sát mặt bằng, vị trí, địa điểm cần sử dụng dịch vụ

Bước 3: Báo giá chi tiết

Bước 4: Ký kết hợp đồng giữa hai bên

Bước 5: Tiến hành cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc như đã trao đổi với khách hàng

Bước 6: Nghiệm thu, Nghiệm thu bao gồm nhiều thu 1 lần hoặc nghiệm thu theo đợt

Bước 7: Bàn giao, Bàn giao là bàn giao toàn bộ hoặc bàn giao một phần